Är rörmokare hantverkare?

Hantverkare är enligt Wikipedia en person som arbetar med sina händer och som utövar ett hantverk.

Ditt svar på frågan blir alltså ja.

En rörmokare jobbar inte bara med sina händer utan i princip med hela sin kropp för att komma fram och in på alla olika ställen för att få ihop det hantverkeri som dom utsätts för i olika lägen.

Vad är en kulvert ?

KULVERT

En kulvert används för att dra fram större mängder vatten eller värme i mark till olika byggnader.

Ofta har man till exempel en undercentral där själva hjärtat av värmesystemet finns. För att sedan fördela värmen och vattnet till de olika omkringliggande byggnaderna används en så kallad kulvertledning.

En kulvert är ett färdigisolerat rör som kan vara av stål, koppar eller PEX. Beroende på materialets olika egenskaper har de olika monterings- och förläggningssätt.

Är rörmokare och VVS samma sak?

Rörmokare är en person som arbetar inom VS och som är en del av VVS .

VVS står för värme, ventilation och sanitet och betecknar en del av en bransch i byggindustrin.

Men är även en term som syftar till läran om installationsteknik och som är en del av många byggtekniker som finns.

Rörmokaren är en del utav många andra olika hantverkare-grupper som tillsammans, samverkar för att på ett byggtekniks sätt, hantverka ihop saker med andra.

Vad är golvvärme ?

Golvvärme

är ett s.k. lågtemperatursystem, där hela golvytan fungerar som värmare.

I golvet har man slingor av PEX-rör. Alla slingor utgår från en tilloppsfördelare och går sedan tillbaka och ansluts till en returfördelare.

På tillopps fördelarna sitter integrerade ventiler som genom styrdon/ställdon reglerar värmetillförseln till de olika slingorna på signal från rumstermostaterna ute i de olika rummen.

För att inte få för varma golv samt för att inte förstöra vissa golvtyper, ex. laminattgolv, får inte framledningstemperaturen i ett golvvärmesystem bli för hög mellan 30-40 grader.

Har man endast golvvärme i kombination med en ny typ av panna är detta inget bekymmer utan bara en fråga om systeminställning.

Ibland har man ett golvvärmesystem i kombination med radiatorer.

Eftersom dessa system kräver olika tilloppstemperatur måste man shunta ner temperaturen till golvvärmen.

Det kan också vara så att man ersatt radiatorer i vissa rum med golvvärme istället, och eftersom golvvärmeslingorna har ett högre tryckfall (motstånd) än motsvarande radiatorer måste man öka flödet med hjälp av ytterligare en pump.

För att lösa detta monterar man in en golwärmeshunt, även kallad push-grupp.

Det är en prefabmodul innehållande en shunt med styrning samt en cirkulationspump.

Dessa finns i olika modeller beroende på golvvärmesystemets storlek.