Projekt: Kungsgatan i Nyköping

Kartläggning av avloppssystem för en BRF

Uppdrag: Bostadsrättsförening i Nyköping på Kungsgatan

vill kartlägga avloppssystemet och identifiera varför de har problem med ständigt återkommande översvämningar i källaren.

Så från källaren anslöt vi oss till avloppssystemet och började kartlägga systemet bit för bit.

Med hjälp av en fiberoptikkamera och en GPS-sond som markerade rören under fastigheten kunde vi fastställa dess positioner.

När kartläggningen började bli klar följde vi systemet ut mot det kommunala avloppet liggandes ute på Kungsgatan.

I en koppling mellan fastigheten och det kommunala systemet upptäcktes en allvarlig brist.

Den gjorde att flödet stoppades och genom det orsakade deras problem med översvämningar.

Vi behöver någon som kan gräva ute på Kungsgatans gata.

En lättare bedömning kundes göras direkt på plats när vi stod där på Kungsgatan i Nyköping, okulärt.

Men för att få reda mer på hur allvarlig bristen var så kontaktades grävmaskinisten Lindeskov Mark & Maskin AB.

Dom fick till uppgift att gräva upp kring avloppet och alla dess anslutningar utan att gräva av elkablar och dylikt som också kan ligga nergrävda i marken.

Men det är visst inte bara att gräva hur som helst i Nyköpings kommun

Då bostadsrättens fastighet är placerad så nära Kungsgatan i Nyköping som ligger precis utanför så behövde vi dels stämma av med kommunen för att få till ett grävtillstånd.

Det går så till som så att ansöker om ett grävtillstånd hos kommunen och kommunen vid detta tillfälle är då Nyköping.

Med grävtillståndet så behöver man upprätta en så kallad TA plan och sen på det en trafikordningsplan.

Allt ska sen skickas in till kommun för ett godkännande innan man får börja sätta igång och gräva.

PÅ det så behöver man få ut en utsättare som visar på var det finns elkablar, fiber och annat roligt som kan finnas i backen, så att man inte gräver av sådant.

När nu dokumentation och sådant allt runtomkring det var på plats, så kommer nästa bakslag.

Det grävs visst inte i marken på vintern.

Efter vinter kommer vår även i Nyköping på Kungsgatan

Och den högtrafikerade Kungsgatan i Nyköping stängdes nu delvis av för att underlätta för grävningsarbetet.

Med hjälp av Lambertson så kunde vi genomföra och sätta ut de nödvändiga avstängningarna på ett korrekt sätt.

När avspärrningarna, det korrekta underlaget var godkänt och trafiken omdirigerad så kunde arbetet med grävningen påbörjas.

Så äntligen var det dags

Efter att grävmaskinisten grävt upp marken runt avloppet och bytt ut brunnen och även återfyllt hålet så satte våra rörläggare igång med att hacka sönder betonggolvet i källaren för att komma åt den sista rörledningen inne i fastighetens källare som ännu inte var bytt.

Det var också den sista ledningen av det gamla avloppet som var kvar och inte hade bytts ut vid tidigare stambyte och var gjort av gammalt gjutjärnsrör.

Inga råttor ska in på Kungsgatan i Nyköping hädanefter

Bostadsrättsföreningens på Kungsgatan i Nyköping styrelse hade ett önskemål om att montera ett så kallat rått-stopp (eller skadedjurshinder) i anslutning till den kommunala anslutningen in till fastigheten. Som hindrar att en invasion av skadedjur kan ta sig in i fastigheten via avloppen och ställa till oreda ifall dom tar sig in den vägen.

Runtomkring skadedjurshindret så gjöt vi en konstruktion och tillverkade en lucka som möjliggör en okulär besiktning av hindret över tid från källaren i en så kallad manlucka.

När monteringen var klar så gjöt vi en ny betongklack där vi hade bilat upp och fyllde därefter i ny fyllnadsmassa. När vi hade städat undan efter oss, meddelade vi kunden att arbetet äntligen var slutfört.

Över mållinjen, vi äntligen får gå

Resultatet är att fastigheten nu på Kungsgatan dels har ett flödesfritt avlopp med en korrekt anslutning till det kommunala systemet, de har också fått en grundlig kartläggning av avloppsystemet i och under fastigheten.

De har fått en ny brunn monterad utanför fastigheten och en ny betongklack. Samt fått ett hinder monterat för skadedjur där de även har en inspektionslucka för framtida okulära kontroller.

Kunden vart nöjd med att arbetet äntligen var klart. Det tog sin tid men när väl vi fick sätta igång med arbetet så löpte det på smidigt trots att så många olika aktörer och funktioner behövdes för att genomföra projektet.

kungsgatan nyköping vvs avlopp 1
den gamla installationen som vi var tvungna att göra om och som vi är i färd med att gräva upp just vid detta foto tillfället
en s-ning är här gjord för att få rören att ligga rätt och med fall
kungsgatan nyköping vvs avlopp 6
stambyte avloppsrör på bild visar en 160 x 110 förminskning, en 45 gradig 160 rör, ett grenrör 160 går ner under en betongvägg och ska bäddas över med lekakulor
En avstängd gata omgärdas av räcken ifrån Lambertsson och innanför avspärrningen står en grävmaskin ifrån Lindeskov Gräv

Resultat

Identifiering

Projektets gång

åtgärder

Hör av dig till oss

0155 - 67 93 67

Vardagar mellan 07:00 – 16:00