Projekt: Översvämning Kungsgatan i Nyköping

Felsökning översvämning i källare

Uppdrag: Bostadsrättsförening i Nyköping på Kungsgatan

som ville kartlägga avloppssystemet och försöka identifiera, varför just de har problem med ständigt återkommande översvämningar i källaren när inga andra grannar i området verkar lida av samma problem.

Så vårt uppdrag blir att börja i källaren och hitta en bra plats att komma ner och in i avloppsrören.

Att ansluta sig till avloppssystemet och börja kartlägga spillvattenledningen, bit för bit.

Görs denna gång med hjälp utav Stahrebolaget, som brukar bistå oss med deras filmutrustning och manskap.

Dessutom om det uppstår hinder på vägen, så har dom utrustning för att få bort det genom att spola ur rören.

Med hjälp av en fiberoptikkamera och en GPS-sond för man in det inuti röret.

Sonden som är i röret, ger en signal till en mottagare som man går runt med ovan golv och lokaliserar och registrerar dess position.

När nästan all kartläggning av alla befintliga rör börja lida mot sitt slut, så kunde vi följa ledningen ut mot det kommunala avloppet, liggandes ute på Kungsgatan.

Där ute i en koppling mellan fastigheten och det kommunala systemet upptäcktes en allvarlig brist.

Som då gjorde det möjligt att flödet stoppades.

Det stoppet gav sen upphov till deras tidigare problem med översvämningar i källaren.

Vi behöver någon som kan gräva ute på Kungsgatans gata.

En lättare bedömning gjordes direkt på plats när vi stod där på Kungsgatan i Nyköping.

Okulärt i alla fall.

Men för att få reda på mer så kontaktades grävmaskinist Lindeskov Mark & Maskin AB.

Deras uppgift, att gräva upp kring avloppet och alla dess anslutningar.

Inte deras uppgift, gräva av elkablar och dylikt som internetfiber som också kan ligga nergrävda i marken.

Är det inte bara att gräva i Nyköpings kommun?

Då bostadsrättens fastighet är placerad nära Kungsgatans trottoar och trafikerad väg i Nyköping.

Så behövde det dels stämma av med kommunen, för att få fram ett grävtillstånd.

Notering: Det är alltid bra att kontakta din kommun du bor i innan du sätter igång med ett projekt som berör kommunal mark.

Ett grävtillstånd ansöks hos kommunen, vid detta tillfälle var det då Nyköpings kommun.

När grävtillståndet finnes så behöver man upprätta en så kallad TA plan, efter det en trafikordningsplan.

Alltihopa ska sen skickas in till kommunen igen, för att godkännas.

Men medans man väntar, så kan man ta ut en utsättare.

En utsättare visar vart det finns elkablar, fiber och annat roligt som kan vara nergrävda i backen.

Grävs sådant av så kan situationen bli mycket jobbig.

Så se till att göra innan.

När all dokumentation och sådant runtomkring var på plats, så kom vårt nästa bakslag.

Det grävs inte i marken på vintern.

Vår, även i Nyköping på Kungsgatan

 

Den vanligtvis högtrafikerade Kungsgatan i Nyköping, stängdes nu delvis av för att underlätta grävningsarbetet.

Med Lambertson hjälp, så kunde vi genomföra och sätta ut de nödvändiga avstängningarna. På ett korrekt sätt.

När avspärrningarna, det korrekta underlaget var godkänt och trafiken omdirigerad så kunde arbetet med grävningen påbörjas.

Grävare på plats

Efter att grävmaskinisten grävt upp marken runt avloppet.

Byttes den gamla brunnen ut men även så återfylldes hålet som hade uppstått utanför.

Våra rörläggare satte igång med att hacka sönder betonggolvet nere inne i källaren och gräva sig ner till röret

Det var nu dags att komma åt det sista avloppsröret, inne i fastighetens.

För innan röret stack ut ur fastigheten så hade man sparat en liten snutt rör som ännu ingen hade bytt ut tidigare.

Men nu var det dags.

 

Inga råttor ska in på Kungsgatan i Nyköping hädanefter

Bostadsrättsföreningens på Kungsgatan i Nyköping styrelse hade ett önskemål.

Önskemålet om att montera ett så kallat rått-stopp (eller skadedjurshinder) i anslutning till den kommunala.

Som hindrar att en invasion av skadedjur kan ta sig in i fastigheten, via avloppen och ställa till oreda.

Runtomkring skadedjurshindret så gjöt vi en  rektangulär konstruktion.

Det tillverkades en lucka som ett lock, för att möjliggöra att en okulär besiktning av hindret över tid kunde möjliggöras.

När monteringen var klar så gjöt vi en ny betongklack, där vi tidigare hade bilat upp.

Det fylldes därefter i ny fyllnadsmassa.

När allt var städat undan efter oss, meddelade vi kunden att arbetet äntligen var slutfört.

Mållinjen var äntligen nådd....

Resultatet är att fastigheten nu på Kungsgatan, dels har ett flödesfritt avlopp.

Dom har fått ett svar på varför tidigare översvämningar har tillkommit.

Men nu också fått en korrekt anslutning till det kommunala systemet.

De har också fått en grundlig kartläggning av avloppsystemet i och under fastigheten.

Och även fått en ny brunn, installerad utanför fastigheten med en ny brunnsbeteckning.

Samt ett hinder monterat, för stå emot skadedjur.

Där de även har en inspektionslucka, för framtida okulära kontroller.

Kunden vart nöjd med att arbetet äntligen var klart.

Det tog längre tid än vi först trodde att när vi hoppade in i projektet.

Men när väl vi fick sätta igång med arbetet, så löpte det på.

Många olika aktörer och funktioner behövde lösas, för att tills slut lyckas genomföra det här projektet.

Så vi vill rikta ett stort tack till alla som var med och bidrog i det hela.

kungsgatan nyköping vvs avlopp 1
den gamla installationen som vi var tvungna att göra om och som vi är i färd med att gräva upp just vid detta foto tillfället
en s-ning är här gjord för att få rören att ligga rätt och med fall
Avloppsförgrening under platta
stambyte avloppsrör på bild visar en 160 x 110 förminskning, en 45 gradig 160 rör, ett grenrör 160 går ner under en betongvägg och ska bäddas över med lekakulor
En avstängd gata omgärdas av räcken ifrån Lambertsson och innanför avspärrningen står en grävmaskin ifrån Lindeskov Gräv

Resultat

Identifiering

Projektets gång

åtgärder

Hör av dig till oss

0155 - 67 93 67

Vardagar mellan 07:00 – 16:00