Vad är golvvärme ?

Golvvärme

är ett s.k. lågtemperatursystem, där hela golvytan fungerar som värmare.

I golvet har man slingor av PEX-rör. Alla slingor utgår från en tilloppsfördelare och går sedan tillbaka och ansluts till en returfördelare.

På tillopps fördelarna sitter integrerade ventiler som genom styrdon/ställdon reglerar värmetillförseln till de olika slingorna på signal från rumstermostaterna ute i de olika rummen.

För att inte få för varma golv samt för att inte förstöra vissa golvtyper, ex. laminattgolv, får inte framledningstemperaturen i ett golvvärmesystem bli för hög mellan 30-40 grader.

Har man endast golvvärme i kombination med en ny typ av panna är detta inget bekymmer utan bara en fråga om systeminställning.

Ibland har man ett golvvärmesystem i kombination med radiatorer.

Eftersom dessa system kräver olika tilloppstemperatur måste man shunta ner temperaturen till golvvärmen.

Det kan också vara så att man ersatt radiatorer i vissa rum med golvvärme istället, och eftersom golvvärmeslingorna har ett högre tryckfall (motstånd) än motsvarande radiatorer måste man öka flödet med hjälp av ytterligare en pump.

För att lösa detta monterar man in en golwärmeshunt, även kallad push-grupp.

Det är en prefabmodul innehållande en shunt med styrning samt en cirkulationspump.

Dessa finns i olika modeller beroende på golvvärmesystemets storlek.