Vad är vvs?

VVS står för värme, ventilation och sanitet.

Värme är för uppvärmning av en fastighet. Ventilation är luften som cirkulerar. Sanitet är vätskorna.