Vad är en kulvert ?

KULVERT

En kulvert används för att dra fram större mängder vatten eller värme i mark till olika byggnader.

Ofta har man till exempel en undercentral där själva hjärtat av värmesystemet finns. För att sedan fördela värmen och vattnet till de olika omkringliggande byggnaderna används en så kallad kulvertledning.

En kulvert är ett färdigisolerat rör som kan vara av stål, koppar eller PEX. Beroende på materialets olika egenskaper har de olika monterings- och förläggningssätt.