Vad är en shunt ?

Shunt

En shunt är, förenklat sett, en prefabenhet av en pump och en styrventil.

Shuntens uppgift är att cirkulera flödet i systemet och se till att systemet har rätt temperatur.

Den används ofta i samband med golvvärme där man inte vill ha för hög framledningstemperatur.