Vad är VVS?

Värme

För att värma upp fastigheter används ofta radiatorer som element men idag blir det mer och mer vanligt att man också lägger golvvärme när man bygger nytt. För att värma upp dom så finns det flera olika sätt att göra det på så som fjärrvärme, värmepump,värmepanna för pellets, ved eller olja.

Ventilation

Luften som cirkulerar i ditt hus.

Sanitet

System som hanterar vätskor och gaser omfattas av det, men tapp- och spillvatteninstallationer i första hand.

Det är det VVS står för och det betecknar en del inom byggbranschen.


Vattenförsörjning och avloppssystem är det som omfattar system inom VVS i fastigheter men även styr- och övervakningssystem samt för kontroll av inomhusklimat. Tryckluft, gaser inom sjukhus och industrier och system med vattensprinkler som brandskydd räknas också till VVS.
Men dom viktigaste delarna är energiförsörjning av komfortkylning och uppvärmning med vattenburet system samt distribution och avledning för tappvatten.

Ingenjörsföretagen inom VVS är av tradition inriktade på hela området medans entreprenadföretagen ( installatören) är uppdelat mellan ventilation- och rörentreprenör.

Dom som arbetar med rör kallades tidigt redan under 1900-talet för rörmokare och har hängt kvar sen dess och omkring 1930 så blev det en etablerad yrkesbeteckning.

Källa:VVS – Wikipedia