Projekt Kungsgatan

Kartläggning av avloppssystem för en BRF

Uppdrag: Bostadsrättsförening i Nyköping som vill kartlägga avloppssystemet och identifiera varför de har problem med översvämningar i källaren

Så från källaren anslöt vi oss till avloppssystemet och började kartlägga systemet bit för bit med hjälp av en fiberoptikkamera och en GPS-sond som markerade positionerna av rören under fastigheten.

När kartläggningen började bli klar följde vi systemet ut mot det kommunala avloppet, och det var i den kopplingen mellan fastigheten och det kommunala systemet som vi upptäckte en allvarlig brist som gjorde att flödet stoppades och genom det orsakade problem med översvämningar.

Någon behöver gräva

För att kunna göra en korrekt bedömning av hur allvarlig bristen var så kontaktades Lindeskov Mark & Maskin AB som fick uppgiften att gräva upp kring avloppet och dess anslutningar.

Det är visst inte bara att gräva hur som helst

Eftersom bostadsrättens fastighet var placerad så nära vägen utanför så behövde vi dels stämma av med kommunen för ett grävtillstånd och dels upprätta en så kallad TA plan och trafikordningsplan som ska skickas in till kommun för  ett godkännande.

När nu dokumentation och sådant allt det var på plats, så kommer nästa bakslag.

Det grävs visst inte i marken på vintern.

Efter vinter kommer vår

Och den högtrafikerade Kungsgatan stängdes nu delvis av för att underlätta för grävningsarbetet.

Med hjälp av Lambertson så kunde vi genomföra och sätta ut de nödvändiga avstängningarna på ett korrekt sätt.

När avspärrningarna, det korrekta underlaget var godkänt och trafiken omdirigerad så kunde arbetet med grävningen påbörjas.

Så äntligen var det dags

Efter att grävmaskinisten grävt upp marken runt avloppet och bytt ut brunnen och återfyllt hålet så satte våra rörläggare igång med att hacka sönder betonggolvet i källaren för att komma åt den sista rörledningen inne i fastighetens källare som ännu inte var bytt.

Det var också den sista ledningen som fortfarande var kvar av gjutjärn av det gamla avloppet.

Inga råttor ska in på projekt kungsgatan hädanefter

Bostadsrättsföreningens styrelse hade ett önskemål om att montera ett så kallat rått-stopp (eller skadedjurshinder) i anslutning till den kommunala anslutningen in till fastigheten. För att stoppa en invasion av skadedjur som tar sig in den vägen.

Ovanpå skadedjurshindret så gjöt vi en konstruktion som möjliggör okulär besiktning av hindret över tid från källaren en så kallad renslucka.

När monteringen var klar så gjöt vi en ny betongklack och fyllde därefter i all fyllnadsmassa och när vi hade städat undan efter oss meddelade vi kunden att arbetet var slutfört.

Över mållinjen, vi gå

Resultatet är att fastigheten nu dels har ett flödesfritt avlopp med en korrekt anslutning till det kommunala systemet, de har också fått en grundlig kartläggning av avloppsystemet i och under fastigheten.

De har fått en ny brunn monterad utanför fastigheten och en ny betongklack. Samt fått ett hinder monterat för skadedjur där de även har en inspektionslucka för framtida okulära kontroller.

Kunden vart otroligt nöjd över hur smidigt arbetet fortlöpt trots att så många aktörer och funktioner behövdes för att genomföra projektet.

kungsgatan nyköping vvs avlopp 1
den gamla installationen som vi var tvungna att göra om och som vi är i färd med att gräva upp just vid detta foto tillfället
en s-ning är här gjord för att få rören att ligga rätt och med fall
kungsgatan nyköping vvs avlopp 6
stambyte avloppsrör på bild visar en 160 x 110 förminskning, en 45 gradig 160 rör, ett grenrör 160 går ner under en betongvägg och ska bäddas över med lekakulor
En avstängd gata omgärdas av räcken ifrån Lambertsson och innanför avspärrningen står en grävmaskin ifrån Lindeskov Gräv

Resultat

Identifiering

Projektets gång

åtgärder

Hör av dig till oss

0155 - 67 93 67

Vardagar mellan 07:00 – 16:00