Integritetspolicy rör din Rörmokare.

Rör jobbet Integritetspolicy, då rör vi rörmokare Integritetspolicyn.

Ring nu.

Vilka är vi då som rör integritetspolicyn på vårt företag?

Vår webbplatsadress är: https://vvs-och-avlopp.se .

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Vi kan komma att behandla din e-postadress, ditt namn, din adress, ditt personnummer, ditt telefonnummer, din arbetsplats och din titel. Om du representerar en enskild firma kan även ditt personnummer samt bostadsadress/fakturaadress behandlas om det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som kund och uppfylla ändamålen enligt nedan.

Uppgifterna kan vi ha fått ta del av från din arbetsgivare i de fall vi har ett avtal eller annan affärsrelation med denne såsom i de fall du uppges vara kontaktperson för ett visst avtal eller i en viss fråga. Vi kan även ha fått uppgifterna direkt från dig själv genom att du kontaktat oss via telefon, mailat oss eller gett ditt visitkort (eller andra kontaktuppgifter) till någon av vvs & avlopp i Nyköping ab representanter. Insamling av dessa typer av uppgifter kan även ske när vi själva samlar in information genom sökningar för att få fram kontaktpersoner på bolag vi har, eller vill etablera, en affärsrelation med.

Ändamålen med att vi behandlar dina personuppgifter är att vi ska kunna kommunicera med dig i syfte att bibehålla eller etablera en affärsrelation med dig och/eller den organisation som du representerar samt i förekommande fall administrera avtalsförhållandet med din arbetsgivare,hantera fakturor/betalningar och kommunicera med dig inom ramen för avtalsförhållandet.

Våra rättsliga grunder för behandlingen är vårt avtal med dig eller organisationen du representerar (i förekommande fall) och/eller våra berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig i din yrkesroll i syfte att bibehålla eller upprätta en god affärsrelation med dig.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vilka vi delar dina data med

Behandling av dina personuppgifter sker som huvudregel endast inom EU/EES. Det kan dock finnas vissa situationer där dina personuppgifter behöver behandlas i land utanför EU/EES såsom för det fall VVS & Avlopp i Nyköping AB vid något tillfälle behöver använda en underleverantör med etablering i ett land utanför EU/EES. I ett sådant fall kommer vi att vidta alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Du kan känna dig trygg med att VVS & Avlopp i Nyköping AB aldrig kommer att sälja dina personuppgifter. Vi kommer inte heller eller ge någon tredje part tillgång till dina personuppgifter i andra fall än för de ändamål som vi informerar dig om i den här informationstexten.

VVS & Avlopp i Nyköping AB vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Detta gäller såväl internt hos oss som vid överföring av dina personuppgifter till eller delning av uppgifter med sådana utvalda tredje parter somVVS & Avlopp i Nyköping AB samarbetar med. Endast personer som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ändamålen som beskrivs ovan har tillgång till dina personuppgifter.

• Underleverantörer och koncernbolag. Andra bolag inom VVS & Avlopp i Nyköping AB koncern samt underleverantörer kan komma att ta del av dina personuppgifter för behandling enligt de ovan angivna ändamålen. VVS & Avlopp i Nyköping AB är ansvarig för att all sådan eventuell behandling av dina personuppgifter som genomförs av sådan tredje part sker enligt dataskyddslagstiftningen och endast för de ändamål som vi informerar dig om ovan.

• Myndigheter (såsom Datainspektionen/Dataskyddsmyndigheten, Polisen och Skatteverket). Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Hur länge vi behåller era uppgifter

I de fall vi behandlar dina personuppgifter med avtal som rättslig grund, kommer vi att behandla uppgifterna så länge affärsrelationen består. Om affärsrelationen avslutas raderas uppgifterna senast ett (1) år efter affärsrelationens upphörande.

Vi kommer att spara sådana uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara (exempelvis enligt bokföringslagen).Eventuella personuppgifter som rör fakturering/betalning och där fortsatt behandling av uppgifterna krävs enligt lag behandlas i sju (7) år enligt bokföringslagen. Eventuella personuppgifter som förekommer i avtal som avslutats sparas i tio (10) år med anledning av preskriptionstiden enligt preskriptionslagen.

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Min kontaktinformation

vvs & avlopp i Nyköping ab (org. nr. 559112-5371)

Östra Kyrkogatan 30

611 33 Nyköping

Tel: 070 - 765 67 81

Email: jonas[cirkela]vvs-och-avlopp.se

Ytterligare information

Personuppgiftsansvariga

vvs & avlopp i Nyköping ab org nr 559112-5371, Östra Kyrkogatan 30, 61133 Nyköping, ansvarar för behandlingen av personuppgifter som lämnas till vvs & avlopp i Nyköping AB i samband med t.ex. anmälan av tjänster eller aktiviteter på hemsidor som erbjuds av organisationen.

Hur vi skyddar din information

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus.

vvs & avlopp i Nyköping AB vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Detta gäller såväl internt hos oss som vid överföring av dina personuppgifter till eller delning av uppgifter med sådana utvalda tredje parter som VVS & Avlopp i Nyköping AB samarbetar med. Endast personer som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ändamålen som beskrivs ovan har tillgång till dina personuppgifter.

Hur du motsätter dig elektronisk direktmarknadsföring

vvs & avlopp i Nyköping AB kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.

Sådan anmälan ska vara skriftlig, innehålla namn och personnummer/medlemsnummer och skickas till postadress eller e-postadress under ”kontaktuppgifter”.

Mina kontaktuppgifter

vvs & avlopp i Nyköping AB (org. nr. 559112-5371)

Östra Kyrkogatan 30

611 33 Nyköping

Tel: 070 - 765 67 81

Email: jonas[cirkela]vvs-och-avlopp.se

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Vi använder oss av krypterade mailadresser för inlogg till molnet, som endast känns till internt i föreningen. Vi har också en webmaster som kontinuerligt kontrollerar eventuella intrång och skapar säkerhetsrapporter. Vidare så ser vi till att endast de som behöver se våra register m.m. kan göra det. Vid dataläckor kommer vi att informera de berörda så snart vi kan, senast 72 timmar efter upptäckten. Vi arbetar kontinuerligt med säkerheten.

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Vilket automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra användaruppgifter

Branschkrav om delgivning av information

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning vill vi såklart att du berättar det för oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. För mer information se Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se