Vad är VS?

V står för värme och S står för sanitet